Hur schemalägga måendet, tips tack!

När jag går på denna LPGbehandling så avdunstar effekten av behandlingen dag för dag. Jag tänker att jag ska skriva upp, kanske med något siffersystem, tex att just nu ligger min smärta på 7 av 10 utan smärtstillande och med starkare smärtlindring 4/10. Detta för att kunna se om det blir bättre, sämre eller står still. 


Det låter kanske enkelt, bara att klottra ned en anteckning i kalendern men jag vill ha det bättre och tydligare än så. 

Tex kan jag ha olika ont över dagen. Känns inte kul att skriva ned och notera kanske 6 gånger per dag. 

Men det kanske är svårt att göra på annat sätt?

Jag vill ju kunna se hur annat också påverkar mig. Motion, bilkörning, umgänge osv osv. Av egen erfarenhet vet jag att kroppen glömmer. 

Har du något bra tips? 

❤️

Allmänt | |
#1 - - Ibod11:

Nej, tyvärr så har jag inga tips. Jag har aldrig fört anteckningar eller försökt analysera min smärta på det sättet. Men jag tycker att det verkar vara en god idé att notera med en siffra några gånger per dag. Då har du en statistik att titta på sedan. Men det måste vara svårt att få till ett helt rättvisande system. Jag tycker att min smärttröskel förändras, i bland från dag till dag, och då blir ju siffrorna olika. Men prova och se om du får några svar.
Kram

Upp